skip to Main Content
AZHBR Në Seminarin Për Implementimin E Thirrjeve IPARD II, Në Malin E Zi

AZHBR në seminarin për implementimin e thirrjeve IPARD II, në Malin e Zi

AZHBR merr pjesë aktive në Seminarin e Implementimit e thirrjeve IPARD II , nga data 10-11 Prill 2019, në Beçici të Malit të Zi.

Seminari mbi implementimin  e thirrjeve IPARD II organizohet nga RRDSWG e Evropës Juglindore në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe DG Agri.

Ky takim përfshin përfaqësuesit e strukturave të IPARD, Autoritetit Menaxhues dhe Agjencive të Pagesave nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia.