skip to Main Content
Hapet Thirrja Për Aplikime, Programi IPARD II, Nga Data 30 Nëntor 2018 Deri Në Datën 30 Janar 2019

Hapet thirrja për aplikime, programi IPARD II, nga data 30 Nëntor 2018 deri në datën 30 Janar 2019

AZHBR shpall thirrjen e parë për dorëzimin e aplikimeve në kuadër të Programit IPARD II. Thirrja e parë do të qëndrojë e hapur nga data 30 Nëntor 2018 – 30 Janar 2019. Aplikimet duhet të dorëzohen vetëm në zyrat qëndrore të AZHBR-së.
Për më shumë informacion rreth kritereve të aplikimit dhe mbi programin shikoni linkun: http://azhbr.gov.al/programi-per-bujqesine-dhe-zhvillimin-rural-ipard-ii/