skip to Main Content

Përfundon fushata informuese për programin IPARD II

Pas çeljes së programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural IPARD II për Shqipërinë nga Bashkimi Evropian, vijoi fushata informuese për të gjithë të interesuarit në 12 qarqe radhazi përgjatë tre javëve, organizuar nga Autoriteti Menaxhues i programit IPARD në MBZHR…